rodillo pequeño
Guillotina plegadora
rodillo grande
pistolas
bases o mat de corte
Guillotinas